Tìm kiếm tin tức

Cấu hình

Cấu hình thấp nhất:

  • CPU: P4 1.0 GHz trở lên
  • RAM: 256 MB trở lên
  • Card màn hình: NVIDIA Geforce4 MX 64 MB
  • HDD: 600 MB trống
  • Hệ điều hành: Windows 2000/XP/Vista

Cấu hình đề nghị:

  • CPU: P4 1.5 GHz trở lên
  • RAM: 512 MB trở lên
  • Card màn hình: NVIDIA Geforce4 MX 128 MB
  • HDD: 600 MB trống
  • Hệ điều hành: Windows 2000/XP/Vista
VNG Tencent Hệ thống phân loại game
Góp ý
X
X